ห้างหุ้นส่วนสามัญทองอนันต์

46/8 ม.18 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

โทร.089-1120479,086-4111671,02-7545414
แฟกซ์ 02-7545414

Email: mongkolyim@yahoo.com, mongkolyim@hotmail.com